หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
งานตรวจสอบ
ภายใน
 
เทศบาลตำบล ปากดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
นายไพโรจน์ พุ่มไพศาลชัย
นายกเทศมนตรีตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลปากดง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ยินดีต้อนรับค่ะ
 
 
เทศบาลตำบลปากดง ตั้งอยู่ในเขตตำบลไตรตรึงษ์ ได้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลโดยประกาศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2506 ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 80 ตอนที่ 37 ลงวันที่ 16 เมษายน 2506 หน้า 1134 รับราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2506 ประธานสุขาภิบาลคนแรกคือ นายประสาร คุณกำจร (นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร) ต่อมาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลปากดง ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลปากดง ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542
 
 
เทศบาลตำบลปากดงตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ที่ 8 ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ประมาณ 22 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ประมาณ 32 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ถนนสายพหลโยธิน หมายเลข 1 ระยะทางประมาณ 338 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 2.4 ตารางกิโลเมตร
 
มีจำนวนประชากร จำนวน 3,258 คน

ชาย 1,560 คน คิดเป็นร้อยละ 47.88

หญิง 1,698 คน คิดเป็นร้อยละ 52.12
จำนวนครัวเรือน 1,328 หลังคาเรือน
ความหนาแน่นของประชากร 1,357 คน/ตารางกิโลเมตร
 
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ อบต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร  
ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อบต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร  
 
 
พื้นที่เทศบาลมีสภาพอากาศชุ่มชื้น และมี ฝนตลอดฤดู มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน จะมีอากาศแห้งแล้ง อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ที่ 27.3 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดทั้งปี 148.4 – 272.7 มิลลิลิตร มีฤดูกาลแบ่งออกเป็น 3 ฤดู
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงกันยายน
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม ถึง กุมภาพันธ์
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ มีนาคม ถึง เมษายน
 
ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ประกอบ อาชีพเกษตรกรรมและพาณิชยกรรม การเกษตรกรรมในพื้นที่ส่วนใหญ่ ปลูกข้าว, กล้วย, ถั่วเขียว, มันสำปะหลัง
 
ชุมชนที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร(คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   ชุมชนย่อยป่ายาง          
2   ชุมชนย่อยน้ำเงินอยู่        
  3   ชุมชนย่อยพัฒนาบ้านปากดง          
4   ชุมชนย่อยเจริญสุข        
  5   ชุมชนย่อยคุ้มไพวัลย์          
6   ชุมชนย่อยร่วมใจพัฒนา        
     
    รวม