หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
นายไพโรจน์ พุ่มไพศาลชัย
นายกเทศมนตรีตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
 
 


 
นายไพโรจน์ พุ่มไพศาลชัย
นายกเทศมนตรี
โทร : 08-1887-0972
 


 
นายกิมฮง ภัทรไกร
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 08-5035-6904


 
นายชัยรัตน์ กฤษ์หร่าย
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 08-7840-0103
 


 
นายสรกฤตย์ พุ่มไพศาลชัย
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 08-1887-0972


 
นายภานุวัฒน์ ภัทรไกร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 08-7313-6668