หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
งานตรวจสอบ
ภายใน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
นายไพโรจน์ พุ่มไพศาลชัย
นายกเทศมนตรีตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
     


 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อมูลการให้บริการประชาชน 2561 [ 7 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 142  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 [ 6 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 131  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 61 ครั้งที่ 2 [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 145  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 61 ครั้งที่ 1 [ 23 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 114  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 60 ครั้งที่ 2 [ 24 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 122  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2560 ครั้งที่ 1 [ 20 เม.ย. 2560 ]  อ่าน : 107  
 
  (1)