หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลปากดง
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลปากดง
'' เทศบาลน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ห่างไกลยาเสพติด  พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ''
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากดง
นายสมศักดิ์ วงษ์สุต๋า
ปลัดเทศบาลตำบลปากดง
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากดง
เทศบาลตำบลปากดง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62160
1
2
3
4
5
 
เทศบาลตำบลปากดง ยินดีต้อนรับ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
     


 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อมูลการให้บริการประชาชน 2561 [ 7 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 90  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 [ 6 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 84  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 61 ครั้งที่ 2 [ 2 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 96  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 61 ครั้งที่ 1 [ 23 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 71  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 60 ครั้งที่ 2 [ 24 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 77  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2560 ครั้งที่ 1 [ 20 เม.ย. 2560 ]  อ่าน : 68  
 
  (1)