เทศบาลตำบล ปากดง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร